ดูทีวีออนไลน์ช่องMONO29 2022

ช่อง MONO29 ประวัติน่ารู้ก่อนจะมาเป็นช่องโทรทัศน์

ช่อง MONO29 ประวัติน่ารู้ก่อนจะมาเป็นช่องโทรทัศน์

ช่องโมโน 29 ในปัจจุบันนี้คือช่องโทรทัศน์ภาค

พื้นดินระบบดิจิตอลความละเอียดมาตรฐาน ที่มี

การนำเสนอภาพยนตร์และละครชุดจากต่าง

ประเทศมากมาย และยังถือว่าเป็นจุดเด่นหรือ

เป็นเอกลักษณ์ของช่อง โดยเป็นการเริ่มทดลอง

ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จน

กระทั่งในปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะมาเป็นช่องโมโน

29 ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน มีที่มาที่ไปอย่างไร ไป

ดูกันเลย

ช่อง MONO29 ประวัติน่ารู้ก่อนจะมาเป็นช่องโทรทัศน์

🌲ประวัติช่อง Mono 29

ก่อนจะมาเป็นช่องโมโน 29 สถานีโทรทัศน์ที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัว เคยดำเนิน ธุรกิจทาง

เทคโนโลยีเกี่ยวกับ SMS โดยเป็น Content

provider สำหรับเล่นเกมและโหวตรายการต่างๆ

ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในชื่อบริษัท โมโน

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จนกระทั่งมีการ

พัฒนามาเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อและ

ข้อมูลความบันเทิงต่างๆ Media and Content

Conglomerate ชั้นนำของเมืองไทย โดยมีการ

ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยี ใน

ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธุรกิจสื่อ

อินเทอร์เน็ต ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญทาง

ด้าน Content บันเทิง อย่างธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ธุรกิจภาพยนตร์ ธุรกิจเพลง ธุรกิจสื่อวิทยุ ธุรกิจ

showbiz ทำให้บริษัทเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิตอลได้ไม่

ยาก และก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจทีวี

ดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จทางด้าน Rating

เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา

ช่อง MONO29 ประวัติน่ารู้ก่อนจะมาเป็นช่องโทรทัศน์

ปัจจุบันนี้ ช่อง MONO29 หรือโมโน29 อยู่ในอันดับ

ที่ 3 ของช่องฟรีทีวีทั้งหมด ภายใต้ Concept ที่

น่าสนใจก็คือ “ฟรีทีวี ที่มีหนังดี ซีรีส์ดัง มาก

ที่สุด” เรียกว่าเป็น Concept ที่ค่อนข้างชัดเจน

และทำให้เราเห็นภาพการดำเนินการบริการได้

อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสร้างความแปลกใหม่ให้

กับวงการโทรทัศน์ด้วยการสนับสนุนธุรกิจ Sport

Entertainment ซึ่งจะมีการจัดลีกและการ

ถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอลในทุกระดับ

อีกด้วย

ช่อง MONO29 ประวัติน่ารู้ก่อนจะมาเป็นช่องโทรทัศน์

🌲การพัฒนาและในปัจจุบัน

การพัฒนาของช่อง Mono29 มาจนถึงปัจจุบัน

ทางบริษัทได้มีการขยายธุรกิจ Content ด้าน

ภาพยนตร์และซีรีส์ ทั้งใน และต่างประเทศมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการที่ทำให้สามารถต่อยอดไปสู่

ธุรกิจภาพยนตร์รวมถึงธุรกิจบริการ Video

Streaming แบบบอกรับสมาชิก ทำให้ผู้บริหาร

ช่องสามารถวางเป้าหมายและทิศทางของช่อง

ในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตช่อง Mono

29 จะมุ่งเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญในด้านบันเทิง

ภาพยนตร์ และ Series เป็นธุรกิจหลัก

ช่อง MONO29 ประวัติน่ารู้ก่อนจะมาเป็นช่องโทรทัศน์

โดยการวางแผนเพื่อรองรับการเติบโตโดยการ

สร้างทีมงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการ

สร้างสัมพันธ์อันดี กลับค่ายภาพยนตร์ระดับโลก

อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ตั้งแต่ปี 2562

เป็นต้นมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ

ทิศทางหลักของธุรกิจที่แท้จริงในปัจจุบัน ที่เป็น

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบันเทิง

ภาพยนตร์และซีรีย์ทั้งไทยและต่างประเทศ และ

ล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท

ก็ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท

โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) นั่นเอง

big

Share
Published by
big