ดูทีวีออนไลน์ช่องNation 2022

ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

🖥ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

ความเป็นแห่งแรก หรือสถานที่แรก หรือคนแรก

ของประเทศ ของโลก นั้นมีมากมาย รวมถึงสถานี

โทรทัศน์ ก็มีหลากหลายประเภทที่ถือว่าเป็นแห่ง

แรก และที่ได้ชื่อว่าเป็นแห่งแรกของประเทศ

ประเทศ ก็คือช่องเนชั่น นั่นเอง ช่องเนชั่น หรือ

เนชั่นทีวี ชื่อสถานีข่าวแห่งแรกของประเทศไทย

ที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และเราคุ้นเคยชื่อ

เนชั่นกันดี เริ่มมาจากอะไร ไปหาคำตอบพร้อม

กันเลย

ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

🔰ประวัติความเป็นมาของช่อง Nation หรือเนชั่นทีวี

ช่องเนชั่นหรือเนชั่นทีวี คือบริษัทย่อยของ Nation

Broadcasting Corporation ซึ่งอยู่ในเครือ

เนชั่น เดิมมีชื่อว่า Nation Channel โดยเริ่มส่ง

สัญญาณทางช่อง 8 ของสถานีโทรทัศน์เคเบิล

UBC เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน

พุทธศักราช 2543 และต่อมาได้ย้ายการออก

อากาศจาก UBC ช่อง 8 ไปยังสถานีวิทยุ

โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 1 โดยใช้ระบบอนาล็อก

mmds เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 จนถึงพ.ศ

2547 และได้ย้ายอีกครั้ง เป็นการออกอากาศใน

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลทางช่อง 22

จนถึงปัจจุบันนั่นเอง

ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

การออกอากาศครั้งแรกของช่องเนชั่น หรือ

Nation Channel เป็นการออกอากาศด้วยภาพ

บรรยายสดในเฮลิคอปเตอร์ของทางสถานี ก่อน

ที่จะตัดภาพไปที่ห้องข่าว เพื่อให้ผู้ร่วมก่อตั้งเครือ

เนชั่นกล่าวเปิดสถานีอย่างเป็นทางการ และ

ยืนยันความพร้อม ที่จะ มอบ Nation Channel

เป็นสมบัติของประชาชนคนไทยทุกคน มันก็คือ

คำสัตย์ปฏิญาณถึงแนวทางในการดำเนินงาน

ของทางสถานีนั่นเอง

ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

🌲เนชั่นทีวีในระบบดิจิตอล

ช่องเนชั่น มีการปรับรูปแบบการออกอากาศมา

อยู่ในระบบดิจิตอล จากการชนะการประมูลช่อง

รายการข่าวในระบบ Digital ในช่องหมายเลข

22 จึงได้เปลี่ยนชื่อช่องมาเป็น เนชั่นทีวี และมี

การปรับปรุงสัญลักษณ์หรือโลโก้ให้มีความทัน

สมัยมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีการทดลองออกอากาศ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

🌲การปรับอัตราและรูปโฉมใหม่

รูปโฉมใหม่ของเนชั่นทีวี เกิดขึ้นอีกครั้งโดยการ

ปรับเปลี่ยนตัวอักษร N อยู่ในวงกลมลอยตัว

เหนือตัวอักษรคำว่า Nation ซึ่งมาจากอัตลักษณ์

เดิม แต่ได้นำลูกโลกออกไปพร้อมปรับอัตราส่วน

ของหน้าจอเป็น 16 ต่อ 9 เช่นเดียวกับสถานี

โทรทัศน์ยี่ห้ออื่นๆ ยกเว้นบางรายการที่ยังคง

เป็นอัตราส่วน 4 ต่อ 3 ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการจัด

ซื้ออุปกรณ์และระบบการออกอากาศใหม่ ที่ห้อง

ส่งหลักที่อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทำให้ทุกรายการ

ออกอากาศในอัตราส่วนจอ 16 ต่อ 9 และต่อมา

ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้อีกครั้งเมื่อปี 2563

เพื่อความทันสมัยมากขึ้น โดยมีจะงอยแยกออก

มาเพิ่มจากหัวมุมบนซ้ายของตัวอักษร N ใน

ลักษณะที่คล้ายกับเลข 1

ช่อง Nation กับความเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

🌲ปัจจุบันนี้ช่อง Nation มีการออกอากาศ

รายการต่างๆมากมาย ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับ

ช่องเป็นอย่างมาก เช่น รายการเก็บตกจากเนชั่น

รายการชีพจรโลก รายการคมชัดลึก และ

นอกจากนี้แล้ว เนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น

ยังเคยผลิตรายการโทรทัศน์ เสนอทางโมเดิร์น

ไนน์ทีวี และททบ 5 อีกด้วย แต่ปัจจุบันนี้ได้ย้าย

รายการทั้งหมดมาออกอากาศทาง Nation TV

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเอง

big

Share
Published by
big