ดูทีวีออนไลน์ช่องAmarin TV 2022

ดูทีวีออนไลน์ ช่องAmarin TV

ช่อง Amarin TV ช่อง 34 HD

อมรินทร์ทีวี หรือเราเรียกกันว่าช่องอมรินทร์ เป็น

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลความ

ละเอียดสูงในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ออกอากาศ

ผ่านช่อง 34 หรือเรียกเต็มว่า อมรินทร์เอชดีช่อง

34 ดำเนินกิจการโดยบริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น

จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ อมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์ พับลิชชิ่ง ในเครือ TCC โดยจุดมุ่งหมาย

ของช่องอมรินทร์ทีวี ก็เพื่อนำเสนอรายการ

ปกิณกะ ข่าวสาร และรายการเกี่ยวกับวิถีชีวิต

อาทิเช่น รายการตกแต่งบ้านและซ่อมแซมบ้าน

รายการจัดสวน ทำอาหาร และรายการสำหรับ

แม่และเด็ก เป็นส่วนใหญ่ แต่ก่อนที่จะมาถึงรูป

แบบของรายการข้างต้นนี้ อมรินทร์ทีวี มีที่มาที่

ไปมีประวัติเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไร ไป

ติดตามกันเลย

ดูทีวีออนไลน์ ช่องAmarin TV

🌲ประวัติอมรินทร์ทีวี

ช่องอมรินทร์ทีวี เริ่มต้นประกอบธุรกิจวงการ

โทรทัศน์ จากการก่อตั้ง บริษัท อมรินทร์ เทเลวิ

ชั้น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมพ.ศ 2555 และ

ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ดำเนินการออก

อากาศ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใต้ชื่อ

อมรินทร์แอคทีฟทีวี และต่อมาจึงได้เริ่มทดลอง

ออกอากาศเมื่อวันที่ 1-31 ธันวาคม 2555 และ

ออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1

มกราคมพ.ศ 2556 โดยมีแผนออกอากาศจนถึง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 แต่ด้วยความ

ต้องการที่จะปรับรูปแบบ การออกอากาศ ให้เป็น

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล หลังจากที่ได้

เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูลช่องโทรทัศน์ภาค

พื้นดินระบบดิจิตอลความละเอียดสูง

ดูทีวีออนไลน์ ช่องAmarin TV

และได้รับใบอนุญาตการออกอากาศจาก กสทช.

เป็นเวลา 15 ปี ทำให้ อมรินทร์ Active TV ยุติ

การออกอากาศ ในวันที่ 31 มกราคม 2557 และ

ไม่ได้มีการแพร่ภาพออกอากาศยาวนานเกือบ 4

เดือน จนถึงกำหนดการเริ่มทดลองออกอากาศ

ตามแผนที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พศ

2557 พร้อมกับช่อง GMM 25 ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน

สองครั้งสุดท้ายที่เริ่มออกอากาศในระบบ

Digital นั่นเอง

ดูทีวีออนไลน์ ช่องAmarin TV

🌲ช่องอมรินทร์ทีวีออนไลน์

แม้ว่าจะมีช่องรายการทางโทรทัศน์ แต่ปัจจุบันนี้

ด้วยระบบออนไลน์ ที่ทำให้โลกเปลี่ยนไป ช่อง

รายการทีวีจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง

ให้ทาน ช่องอมรินทร์ทีวี ใกล้มีการจัดทำเว็บไซต์

อมรินทร์ทีวีดอทคอม ซึ่งเป็นการรวบรวมเรื่อง

ราวต่างๆ รายการที่ออกอากาศ ซึ่งมีการจัดแบ่ง

หมวดหมู่ ตามการออกอากาศของทางสถานี

โทรทัศน์

ดูทีวีออนไลน์ ช่องAmarin TV

ประกอบไปด้วยรายการ ที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์

รายการรอบบ้านรอบเมือง ละคร รายการชีพจร

ลงพุง และผู้ประกาศข่าว ต่างๆเหล่านี้คือหมวด

เนื้อหา ผังรายการของทางช่องอมรินทร์ทีวี ที่ยัง

คงยืนหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการนำเสนอ ที่มี

ความน่าสนใจ และมีผู้ติดตาม รายการเป็น

จำนวนมากนั่นเอง โดยในปัจจุบันนี้ อมรินทร์ทีวี

มีที่ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพ นั่นเอง

big

Share
Published by
big