ดูทีวีออนไลน์ช่องPPTV 2022

ดูทีวีออนไลน์ช่องPPTV

ช่อง PPTV ช่องทีวีแห่งคุณภาพ กับประวัติที่คุณอาจไม่เคยรู้

ช่อง PPTV เป็นสถานีโทรทัศน์อีกช่องที่หลายคน

ติดตามและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดย

ช่องพีพีทีวี ดำเนินงานโดยบริษัท บางกอก มีเดีย

แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ซึ่งจะมีนโยบายใน

การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ โดยแบ่ง

สัดส่วนเนื้อหารายการเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่

รายการข่าว รายการวาไรตี้ รายการกีฬา ละคร

และซีรีส์ โดยมุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง ด้วย

เนื้อหารายการที่มีความโดดเด่น และสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นั่นก็คือกลุ่มคนกรุงเทพฯ

และหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศ ได้อย่างดีและมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูทีวีออนไลน์ช่องPPTV

ส่วนรายการที่เลือกสรรนำมาเสนอ ก็ล้วนแต่เป็น

รายการระดับแนวหน้า เพื่อสร้างความบันเทิงให้

กับผู้ชม และให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยที่

บริษัท มุ่งเน้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจรรโลง

สังคมและสนับสนุนการดำเนินการของคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการ

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบทีวีดิจิตอล

เพื่อเข้าถึงประชาชนให้ทั่วถึงมากที่สุดนั่นเอง

ดูทีวีออนไลน์ช่องPPTV

🌲 ประวัติความเป็นมาของช่อง PPTV

อย่างที่ทราบกันไปในตอนต้น ว่าช่อง PPTV

ดำเนินงานโดย บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์

บรอดคาสติ้ง จำกัด โดยการนำของผู้บริหาร

สูงสุดคือ คุณปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่ง

เป็นเจ้าของกิจการสายการบินบางกอกแอร์เวย์

และเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นผู้รับใบ

อนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งการนำเสนอ

เนื้อหาบนช่อง PPTV สมัยก่อน แนะนำเสนอ

ละครชุดจากเกาหลีใต้ รวมถึงรายการจากแถบ

เอเชียตะวันออก แต่ในปัจจุบันนี้มีการปรับ

เปลี่ยนรูปโฉมใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการนำเสนอ

ข่าวสาร สาระ และกีฬาเป็นส่วนใหญ่

ก่อนจะเริ่มดำเนินงาน บริษัท บางกอก มีเดีย

แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนด้วยทุน

100 ล้านบาท เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการช่อง

โทรทัศน์ ภายใต้ชื่อ BMB หลังจากนั้นได้มีการ

เปลี่ยนชื่อเป็น PPTV พร้อมกันนั้นก็มีการผลิต

รายการโทรทัศน์ประเภทข่าวสาระและความ

บันเทิงต่างๆ ในระยะแรกเป็นการแพร่ภาพผ่าน

ดาวเทียม ระบบ C Band ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

ในปีพศ 2556

ดูทีวีออนไลน์ช่องPPTV

ในช่วงเวลาต่อมาได้ชนะการประมูลคลื่นความถี่

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทธุรกิจ

ระดับชาติความละเอียดสูง ทางช่องหมายเลข

36 ภายใต้งบประมูลสูงถึง 3460 ล้านบาท จึงได้

เริ่มมีการออกอากาศผ่านช่อง 36 ตั้งแต่ช่วงวันที่

7 เมษายนพ.ศ 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

🌲รูปแบบรายการของช่อง PPTV

ช่อง PPTV ได้มีการกำหนดสัดส่วนผังรายการ

เป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ รายการข่าว 25% บันเทิง

30% ละคร 35% และอื่นๆ 10% เพื่อมุ่งเน้น

สร้างความแตกต่าง ด้วยเนื้อหาและรายการที่มี

ความโดดเด่น มุงจากกลุ่มเป้าหมายคน

กรุงเทพฯและหัวเมืองทั่วประเทศ ผสมผสานกับ

รายการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก

เกาหลีใต้ ร่วมกับรายการจากผู้ผลิตชาวไทย

ดูทีวีออนไลน์ช่องPPTV

โดย PPTV ได้วางตำแหน่งทางการตลาดให้เป็น

สถานี Premium Mass หมายถึง สถานีที่ทำให้ผู้

ชมเข้าถึงเนื้อหาคุณภาพมาตรฐานสูงได้ง่าย

นอกจากนี้แล้วช่องพีพีทีวี ยังได้ร่วมจับมือกับโรง

พยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ทั้งใน

กรุงเทพฯและตามหัวเมืองต่างๆ อาทิเช่น หัวหิน

เชียงใหม่ พัทยา ในการโปรโมทสถานี เพื่อให้

เป็นช่องทางในการนำเสนอเนื้อหารายการ อีก

ทั้ง PPTV ยังใช้การสื่อสารในทุกมิติด้วยระบบ 3

ออน คือ On Air (ทางโทรทัศน์) On Ground

(บนพื้นที่ข่าว) และสุดท้ายคือ Online (Social

Media) นั่นเอง

big

Share
Published by
big