ดูทีวีออนไลน์ช่อง5 2022

ดูทีวีออนไลน์ช่อง5

🔰 ประวัติช่อง 5 ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

จุดเริ่มต้นของ ททบ.5 หรือที่เราเรียกกันว่า

ช่อง 5 มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมจึงได้ชื่อว่า

สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งมีความแตกต่าง

จากช่องสถานีอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็น

เอกชน เชื่อว่าเรื่องนี้คงมีหลายคนที่สงสัย วันนี้

มีคำตอบมาฝาก ไปดูกันเลย

ดูทีวีออนไลน์ช่อง5

🎯 ก้าวแรกของช่อง 5 เริ่มขึ้นมาเมื่อปี

พศ 2495 ในที่นี้หลายท่านอาจจะยังไม่เกิดด้วย

ซ้ำ โดยในช่วงนั้น กระทรวงกลาโหมได้มีการ

ออกข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการมอบหมายงานแก่

เจ้าหน้าที่กองทัพบก โดยมีการกำหนดให้กรม

การทหารสื่อสาร จัดตั้งแผนกกิจการวิทยุ

โทรทัศน์ และขึ้นตรงต่อกองกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ พร้อมทั้งอีก 2 ปีต่อมาก็ได้มีการ

กำหนดอัตรากำลังพลประจำแผนกโทรทัศน์ ซึ่ง

เป็นการทำอัตรากำลังเฉพาะกิจขึ้นมาให้สังกัด

กรมการทหารสื่อสารจำนวน 52 นาย สำหรับ

การปฏิบัติภารกิจงานออกอากาศโทรทัศน์ภาค

พื้นดิน ทั้งผลิตและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์

นั่นเอง

ดูทีวีออนไลน์ช่อง5

💓 ช่อง 5 เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรื่อยๆ

ตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งพุทธศักราช 2500 มี

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบก ที่บริเวณกองพลทหารม้าที่

2 รักษาพระองค์ สนามเป้า ถนนพหลโยธิน และ

ทำการทางด้านรายการโทรทัศน์ ทั้งบันเทิงทีวี

และข่าวทีวีรวมไปถึงรายการวาไรตี้ต่างๆจนถึง

ปัจจุบันนั่นเอง

ดูทีวีออนไลน์ช่อง5

💓 ในปัจจุบัน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้

ปรับเปลี่ยนรูปโฉมให้ทันยุคทันสมัย ที่เรารู้จักกัน

ในชื่อช่อง 5 HD ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้น

ดินของกองทัพบกไทยและเป็นสถานีโทรทัศน์

แห่งที่ 2 ของประเทศไทย เริ่มแพร่ภาพเป็น

ปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2501 ในระบบ

vhf ซึ่งเดิมในสมัยนั้นจากมีการออกอากาศเป็น

ภาพขาวดำ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ 2517 จึงย้ายมา

ออกอากาศด้วยภาพสี ผังช่องสัญญาณที่ 5

จึงเรียกว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

หรือ ททบ 5 จนถึงปัจจุบัน

ดูทีวีออนไลน์ช่อง5

💓 นอกจากนี้แล้ว เมื่อปี พศ 2538 ยังได้มีการ

เปิดให้บริการเว็บไซต์ของทางสถานีขึ้นเป็นแห่ง

แรกในประเทศไทย พร้อมทั้งจัดทำระบบโทรทัศน์

ทางอินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรกของทวีปเอเชีย

และในปี 2539 เป็นผู้ริเริ่มใช้เฮลิคอปเตอร์ติดตั้ง

กล้องวีดีโอและรถถ่ายทอดเคลื่อนที่ผ่านระบบ

ดาวเทียม สำหรับใช้ในการถ่ายทอดสดและ

รายงานข่าวเป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน รวม

ถึงยังเป็นสถานีแรกของประเทศไทยที่มีการ

ดำเนินการผลิตและควบคุมการออกอากาศด้วย

ระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 และ

ยังเป็นสถานีแรกที่มีการเริ่มต้นออกอากาศ

ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

💓 นับว่าช่อง 5 หรือททบ 5 คือผู้ริเริ่ม และยัง

เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และรูปแบบ

ของการทำงานที่มีความทันสมัยมากที่สุดมาใช้

ในการผลิตรายการสื่อโทรทัศน์ ตลอดจน การ

ปรับกลยุทธ์รวมถึงกระบวนการในการทำงาน

ต่างๆ ให้ทันต่อยุคทีวีดิจิตอลในปัจจุบันอีกด้วย

big

Share
Published by
big