ดูทีวีออนไลน์ช่อง3 2022

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3

🎑ประวัติช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หรือที่เราทุกคน

เรียกสั้นๆว่าช่อง 3 เกิดขึ้นจาก บริษัทบางกอก

เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งมีชื่อเรียกย่อว่า

BEC (Bangkok Entertainment Company

Limited) แล้วปัจจุบันนี้เป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม

บีอีซีเวิลด์ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น

บริษัทโดยคุณวิชัย มาลีนนท์ เมื่อวันที่ 10

พฤศจิกายน 2510 และทำการลงนามใน

สัญญาดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ ร่วมกับ

บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด ในเวลาต่อมา

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3

🌄อาคารที่ทำการช่อง 3

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นอาคารที่ทำการของช่อง

3 ตั้งตระหง่านอยู่ที่ถนนพระราม 4 แต่ก่อน

หน้านี้ ที่ตั้งสถานีดั้งเดิมกำเนิดขึ้นที่แรกที่เขต

หนองแขม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อราวต้นปีพ.ศ 2512 มี

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานี บนที่ดิน

ขนาด 6 ไร่เศษ บนถนนเพชรเกษม โดยความ

สูงอาคาร 4 ชั้น และต่อมาบริษัท BEC ก็ได้

ดำเนินการแยกส่วนสำนักงานไปที่ถนน

เพชรบุรีตัดใหม่และสร้างห้องส่งโทรทัศน์บน

ชั้น 8 ของอาคารโรบินสันถนนราชดำริ

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3

หลังจากนั้นวันที่ 27 มกราคมพศ 2529 จึงได้

นามส่วนงานที่กระจายอยู่ 3 แห่ง มารวมตัวกัน

ที่ศูนย์ อาคารวานิช 1 และ 2 บริเวณแยกวิทยุ

บุหรี่ ถนนวิทยุตัดกับเพชรบุรีตัดใหม่ ทำให้

การดำเนินการมีความสะดวกและคล่องตัว

มากยิ่งขึ้น

แต่หลังจากนั้นการย้ายอาคารที่ทำการ

ทั้งหมดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ในช่วงปี 2542 ได้มี

การย้ายสถานี ที่ทำการทั้งหมดไปยังอาคาร

เอ็มโพเรียม ถนนสุขุมวิท

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3

และใน ปี 2548 จนถึง ปัจจุบัน ก็ได้ย้ายสถานี

มายังกลุ่มอาคารที่ทำการปัจจุบัน นั่นก็คือ

อาคารมาลีนนท์ บริเวณถนนพระราม 4 แขวง

คลองตัน โดยอาคารจะแบ่งออกเป็น 2 อาคาร

คืออาคาร M1 เป็นอาคารสำนักงาน และ

อาคาร M2 เป็นส่วนปฏิบัติการออกอากาศ

💘รายการโทรทัศน์ของสถานี

ในปัจจุบันนี้ช่อง 3 ได้มีการทำรายการหรือ

สถานีของช่องโดยแบ่งออกเป็น กลุ่มธุรกิจ

ต่างๆ ดังนี้

-กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ ซึ่งจะให้บริการทั้ง

โทรทัศน์ระบบอนาล็อกภาคพื้นดิน และพัฒนา

ตามเทคโนโลยีและยุคสมัยมาให้บริการด้วย

ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน หรือที่เรียกว่าทีวี

ดิจิตอล

ดูทีวีออนไลน์ช่อง3

-กลุ่ม การดำเนินงานธุรกิจวิทยุ ดูแลโดย

บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่ง

ดำเนินการออกอากาศวิทยุคลื่น FM สถานี

วิทยุ อสมท. 105.5 MHz, บริษัท You And I

คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการออกอากาศ

คลื่นวิทยุ FM 95.5 MHz, ซึ่งทั้งหมดอยู่ภาย

ใต้การดูแลของบริษัท BEC เทโร Video

จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายเวลาโฆษณาและดำเนิน

การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนารายการ

ต่างๆ รวมไปถึงบริษัทในกลุ่มวิทยุอีกมากมาย

-กลุ่มธุรกิจสื่อไหม่ จะเป็นในส่วนของธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ

ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มธุรกิจดำเนินการ

จัดหาและผลิตรายการและจัดจำหน่าย

รายการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดหาผลิต

และจำหน่ายรายการบันเทิงและสารคดี การ

จัดหาผลิตรายการแสดงโชว์ ประเภทของ

คอนเสิร์ตและการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

และสุดท้ายคือธุรกิจต่อเนื่องและสนับสนุน

โดยธุรกิจให้บริการสารสนเทศนั่นเอง

big

Share
Published by
big