ดูทีวีออนไลน์ช่องnbt 2022

การเปลี่ยนแปลง ของช่อง 11 จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่อง NBT

การเปลี่ยนแปลง ของช่อง 11 จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่อง NBT

ช่อง 11 ที่เราคุ้นเคยกันดี มีการเปลี่ยนแปลงเกิด

ขึ้นมากมาย จนใครหลายคนอาจจะตามไม่ทัน

และในปัจจุบันอาจจะเกิดความมึนงง เมื่อเปิดไป

ช่อง 11 แต่กลับพบช่องรายการที่เป็นสัญลักษณ์

NBT หรือที่เรียกว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย (สทท.) กรมประชาสัมพันธ์นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลง ของช่อง 11 จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่อง NBT

🔰 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เรารับชมรายการต่างๆ

ของช่อง 11 ในระบบ HD ผ่านช่องหมายเลข 2

แต่ในปัจจุบัน กลายเป็นช่อง ทีวีภูมิภาค ซึ่งกรม

ประชาสัมพันธ์ได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช.) ให้มีการทดลองออกอากาศทีวีดิจิตอล

ระบบภูมิภาค ช่องหมายเลข 11 ซึ่งเดิม จะ

เป็นการออกอากาศผ่านระบบ VHF, UHF รับ

สัญญาณผ่านเสาอากาศแบบหนวดกุ้ง ซึ่งเราใช้

เพื่อรับชมรายการต่างๆของช่องโทรทัศน์ในสมัย

ก่อน และได้มีการยกเลิกการใช้ระบบดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ในส่วนของทีวี

ดาวเทียม จะมีการออกอากาศเมื่อปี 2559 โดย

เป็นการแบ่งการออกอากาศ 4 สถานีใน 4

ภูมิภาคดังนี้

การเปลี่ยนแปลง ของช่อง 11 จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่อง NBT
 • NBT NORTH
  ออกอากาศครอบคลุมภาคเหนือ และจังหวัดลพบุรีรวมทั้งสิ้น 19 จังหวะ ดำเนินรายการผลิตรายการร่วมกันระหว่าง สทท.เชียงใหม่ ภาคเหนือตอนบน และสทท.พิษณุโลก ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดลพบุรี
 • NBT NORTHEAST
  ออกอากาศครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 19 จังหวะ ผลิตรายการร่วมกันระหว่าง สทท.ขอนแก่น ภาคอีสานตอนบน และ สทท.อุบลราชธานี ภาคอีสานตอนล่าง
 • NBT CENTRAL
  ออกอากาศครอบคลุมภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคตะวันตก ทั้งสิ้นจำนวน 24 จังหวัด เป็นการผลิตรายการร่วมกันระหว่าง สทท.จันทบุรี ภาคตะวันออก และ สทท.กาญจนบุรี ภาคตะวันตก
 • NBT SOUTH
  ออกอากาศครอบคลุมภาคใต้ทั้งหมด 14 จังหวัด เป็นการผลิตรายการร่วมกันระหว่าง สททสุราษฎร์ธานี (สถานีหลัก) รวมกับ สทท. นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และยะลา รวมทั้งหมด 5 สถานี
การเปลี่ยนแปลง ของช่อง 11 จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่อง NBT

🔰 ในช่วงเวลาที่ผ่านมารายการส่วนใหญ่จะเป็น

รายการข่าว และมีการนำเสนอสาระบันเทิงตาม

แบบฉบับของ NBT ซึ่งมีการนำเสนอเนื้อหาที่เข้า

กับท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่น โดยช่วงเช้าจะเป็น

รายการเล่าข่าวและออกอากาศสด พิธีกรส่วน

ใหญ่จะพูดภาษาท้องถิ่นทั้งหมด และช่วงเย็นจะ

เป็นช่วงข่าวภูมิภาคประจำวัน ซึ่งทั้งหมดที่ผ่าน

มาคือ สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่อง

NBT ก็ว่าได้

การเปลี่ยนแปลง ของช่อง 11 จากอดีตสู่ปัจจุบัน ช่อง NBT

🔰 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลง

มากมายเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนผู้บริหารช่อง 11

เป็นการปรับรูปโฉมครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 20 ปี

รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อสถานี เปลี่ยนโลโก้

เปลี่ยนรูปแบบการแถลงข่าวที่มี organizer มา

รับจัดงานอย่างเป็นระบบ และมีการเปิดให้

เอกชนเช่าเวลาจัดรายการมากขึ้น การ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งหมด ก็เพื่อผลักดันให้ภาพ

ลักษณ์ของช่อง 11 เข้าสู่ ความเป็น NBT รูปโฉม

ใหม่มากที่สุด ในปัจจุบันนี้ก็มีการนำเสนอ

รายการที่เป็นความบันเทิงเข้ามามากยิ่งขึ้น ซึ่ง

เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆ หรือไม่ มี

การปรับรูปโฉมไปในทิศทางใด ก็ยังคงเป็นเรื่อง

ที่ต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าจับตามองกันต่อไป กับ

ความเป็น NBT นั่นเอง

big

Share
Published by
big