ดูทีวีออนไลน์ช่องThaiPBS 2022

ดูทีวีออนไลน์ช่องThaiPBS

ช่อง Thai PBS เรื่องราวที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน

เมื่อต้องพูดถึงช่อง Thai PBS สิ่งแรกที่เรามักจะ

นึกถึงก็คือโลโก้หรือสัญลักษณ์ของช่อง ที่มี

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นสัญลักษณ์คล้ายรูปนก

สยายปีก คล้ายกับกำลังพลบิน พร้อมด้วยตัว

อักษรภาษาอังกฤษคำว่า Thai PBS และเรื่องต่อ

มาก็คือเรื่องการนำเสนอรายการข่าวต่างๆ อีกทั้ง

รางวัลที่เกี่ยวกับรายการ ที่สะท้อนถึงการ

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม อีก

มากมายหลากหลายรางวัล สิ่งเหล่านี้เป็นภาพจำ

สำหรับใครหลายคนก็ว่าได้ แต่คุณ เคยสงสัย

ไหมว่า ก่อนที่จะมาเป็นช่องไทยพีบีเอส สถานี

โทรทัศน์แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไร ช่องทีวีที่

เราดูกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีมากมายหลากหลาย

สถานี แล้วช่องไหนคือช่องแรกของประเทศไทย

ถ้าหากคุณสงสัย เราจะพาไปหาคำตอบ และ

แน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้ เกี่ยวข้องกับช่อง

Thai PBS อย่างแน่นอน พร้อมแล้วไปดูกันเลย

ดูทีวีออนไลน์ช่องThaiPBS

🔰 สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

เราเรียกกันสั้นๆ ว่า ช่อง Thai PBS และสถานี

โทรทัศน์แห่งนี้เอง คือสถานีโทรทัศน์แห่งแรก

ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง

เป็นสถานีที่ดำเนินการโดยองค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ออก

อากาศทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ซึ่งช่องไอทีวี ก็

เป็นอีกสถานีที่คนในยุค 90 และรุ่นที่ไกลกว่านั้น

รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มาถึงตรงนี้หลายคน

น่าจะพอยังจำกันได้ และถึงบางอ้อกันแล้ว เราไป

ดูกันต่อดีกว่าว่า ช่อง Thai PBS มีเรื่องราวที่น่า

สนใจอะไรบ้าง

📣ที่มาของช่อง Thai PBS

ที่มาของสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS สืบเนื่อง

มาจาก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ได้มีการ

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อลงมติการ

แปรสภาพหนึ่งในสองกิจการสถานีโทรทัศน์ที่

กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแล นั่นก็คือช่อง

ไอทีวี และช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย ทั้ง 2 ช่องนี้เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์

สาธารณะตามข้อเสนอของทางภาครัฐ ซึ่งผล

ปรากฏว่ามีมติข้างมากให้แปรสภาพไอทีวี ให้

เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ

ดูทีวีออนไลน์ช่องThaiPBS

และหลังจากนั้น ได้มีการบังคับใช้พระราช

บัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

สาธารณะแห่งประเทศไทยพ.ศ 2551 กรม

ประชาสัมพันธ์จึงได้มีคำสั่งให้ช่องไอทีวียุติการ

ออกอากาศในระบบ UHF ได้เปลี่ยนมาออก

อากาศนโยบายของสถานีวิทยุโทรทัศน์

สาธารณะ จากนั้นเป็นต้นมา เริ่มต้นด้วยสารคดี

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในนามสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ตั้งแต่วันที่ 15

มกราคม พ. ศ. 2551 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ดูทีวีออนไลน์ช่องThaiPBS

🌲โดยการส่งสัญญาณทั้งหมด จะทำการส่ง

สัญญาณจากอาคารที่ทำการของ สถานีวิทยุ

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.) ตั้งอยู่ที่ถนน

กำแพงเพชร 7 ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการ

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เป็นระยะเวลา 16

วัน หลังจากนั้นจึงได้เริ่มดำเนินการ ในนามสถานี

โทรทัศน์ tpbs อย่างเต็มตัว โดยมีการทดลอง

ออกอากาศรายการพิเศษ นับหนึ่งโทรทัศน์

สาธารณะไทย tpbs เป็นครั้งแรก

🌲 และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ก็ได้เปลี่ยน

ชื่อจาก tpbs เป็นสถานีโทรทัศน์ Thai PBS แต่

ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์เดิม พร้อมทั้งมีการ

ประกาศปรับเปลี่ยนผังรายการใหม่ ในบางช่วง

ทดลองออกอากาศ และมีรายการสำคัญสำคัญ

มากมายซึ่งเป็นรายการสด และได้มีการปรับ

เปลี่ยนผังรายการอื่นๆอีกมากมายในช่วงเวลา

ต่อมา

ดูทีวีออนไลน์ช่องThaiPBS

🌲จนกระทั่ง 21 พฤษภาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน

ช่อง Thai PBS ก็ได้ย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการ

ถาวร ข้างสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต และ

เริ่มออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูง HD

เป็นฟรีทีวีแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้

แล้ว ThaiPBS ยังเคยทำการถ่ายทอดสด

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ในชื่อ ThaiPBS web tv

ผ่านทางช่องเว็บไซต์ของ ThaiPBS เองและใน

ช่อง YouTube Thai PBS ซึ่งต่อมาในปี 2559

ก็ได้มีการขยายการออกอากาศไปยัง Facebook

ในหน้าเพจของ ThaiPBS เองอีกด้วย

big

Share
Published by
big